Duszpasterze
Ks. Piotr Ochoński 

Proboszcz

Przybył do naszej parafii z Barda, gdzie pełnił obowiązki dyrektora Domu Rekolekcyjnego diecezji świdnickiej. Swoją duchową opiekę roztoczy nad scholą Vincentes, Domowym Kościołem  oraz pomoże wzrastać w wierze dzieciom przygotowującymi się do przyjęcia I-ej Komunii św.

Ks. Grzegorz Kupczyk

Wikariusz

Przybył do naszej parafii ze Strzegomia, gdzie pełnił obowiązki wikariusza parafii MB Szkaplerznej. W naszej parafii będzie pełnił posługę w szpitalach oraz swoja opieką roztoczy nad grupą św. Jana Pawła II oraz kręgiem Domowego Kościoła 

 
Ks. Krzysztof Wereski

Wikariusz

Przybył do naszej parafii ze Świdnicy gdzie pełnił obowiązki wikariusza parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski. W naszej parafii roztoczy duchową opiekę nad następującymi grupami: ministranci, kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania, krąg Domowego Kościoła oraz grupa Betania