PLAN REKOLEKCJI

SOBOTA 25 marzec 2023

godz. 18.00 - Msza św., z nauką ogólną

NIEDZIELA 26 marzec 2023

godz. 8.00, 10.00, 12.30, 18.00 – Msza św., z nauką ogólną

godz. 11.15 – Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 17.15 – Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym

PONIEDZIAŁEK 27 marzec 2023

godz. 9.00 – Msza św., z nauką ogólną

godz. 10.45 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klasy 1-4 - kościół

godz. 11.45 – nauka rekolekcyjna dla dzieci 5-8 - kościół

godz. 16.00 RYBNICA – Msza św. z nauką ogólną

godz. 18.00 – Msza św., z nauką ogólną

WTOREK 28 marzec 2023

godz. 9.00 – Msza św., z nauką ogólną

godz. 10.45 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klasy 1-4 – kościół

godz. 11.45 – nauka rekolekcyjna dla dzieci 5-8 – kościół

godz. 16.00 GLINIK – Msza św. z nauką ogólną

godz. 17.30 – Droga Krzyżowa

godz. 18.00 – Msza św., z nauką ogólną

SPOWIEDŹ ŚW., od 8.00-9.00 oraz od 17.00-18.00

ŚRODA 29 marzec 2023

8.00-9.00 Spowiedź św.

godz. 9.00 – Msza św., z nauką ogólną

godz. 10.45 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klasy 1-4 - kościół

godz. 11.45 – nauka rekolekcyjna dla dzieci 5-8 – kościół

17.00-18.00 Spowiedź św.

godz. 18.00 – Msza św., z nauką ogólną