PLAN PARAFIALNYCH MISJI ŚWIĘTYCH
22-29 PAŹDZIERNIK 2023

NIEDZIELA – Rozpoczęcie Misji Świętych

„ Bóg jest Miłością i szuka człowiek”

08.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

10.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

11.15 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

12.30 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

18.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

Glinik

8.30 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

Rybnica Leśna

10.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

PONIEDZIAŁEK – Grzech i Boże Miłosierdzie

„Grzech oddziela nas od Boga”

09.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

        – Misyjne spotkanie dla dzieci młodszych

        – Misyjne spotkanie dla dzieci starszych

18.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

19.00 – Misyjna Droga Krzyżowa ulicami parafii

WTOREK – Dzień pojednania w rodzinie i w parafii

„Idź, najpierw pojednaj się z bratem w drodze”

 

09.00 – Msza Św. – Misyjna Uroczystość Pojednania      

        – Misyjne spotkania dla dzieci młodszych

          – Misyjne spotkania dla dzieci starszych

18.00 – Msza Św. - Misyjna Uroczystość Pojednania

                                     po Mszy Św. Nauka stanowa dla Rodziców

ŚRODA – Prawdy ostateczne oraz dzień spowiedzi

„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”

08.30 – Spowiedź św.

09.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

17.00 – Spowiedź św.

18.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

          po Mszy Św. Nauka stanowa dla Młodzieży

CZWARTEK – opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem

„ Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony ...”

09.00 – Msza Św. – Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

18.00 – Msza Św. – Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

PIĄTEK – Dzień rodziny – odnowienie ślubów małżeńskich

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

09.00 – Msza Św. – Uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich

11.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym dla chorych i starszych – udzielanie Sakramentu

            Namaszczenia Chorych                                                            

18.00 – Msza Św. – Uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich

SOBOTA – Dzień zawierzenia Maryi Matce Kościoła

„ Oto Matka Twoja ...”

09.00 – Msza Św. – Misyjna Uroczystość Maryjna

11.00 – Msza Św. – Misyjne spotkanie dla Dzieci przedszkolnych i niemowlaków,                błogosławieństwo Matek w stanie błogosławionym

18.00 – Msza Św. – Misyjna Uroczystość Maryjna

NIEDZIELA – ZAKOŃCZNIE MISJI ŚWIĘTYCH

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”

08.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

10.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

11.15 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

12.30 – Msza Św. z kazaniem misyjnym – Uroczyste zakończenie Misji Świętych, poświęcenie misyjnego krzyża

18.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

Glinik

8.30 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

Rybnica Leśna

10.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym